plenfrdeitrues

Dossier szefa kuchni

 

Anna Strażyńska - Chef Cook w Tawernie Kapitańskiej w Oławie

Anna Strażyńska jako szef kuchni przez lata zdobywała doświadczenie wśród gwiazd filmowych, TV i estrady. Artyści pokochali jej kulinarny kunszt i zachęcili do otwarcia restauracji, gdzie regularnie bywają. Anna Strażyńska jako Chef Cook w Tawernie Kapitańskiej w Oławie, w tworzonych przez siebie potrawach, wykorzystuje najlepsze produkty pochodzące - w większości - z własnego gospodarstwa (warzywa, zioła, miody, jaja, a także ryby: pstrągi i jesiotry czy też jagnięcina). W jej daniach goście Tawerny Kapitańskiej odkryją tradycyjne smaki oraz te bardziej egzotyczne, z różnych rejonów świata, tworzące harmonijny mariaż. W autorskich propozycjach Kuchmistrzyni nawiązuje smakami do przepisów z najstarszej polskiej książki kucharskiej z roku 1682, pióra Stanisława Czernieckiego. Świadomość najwyższej jakości produktów, w tym mięs długo dojrzewających powoduje, że ma grono stałych klientów, dla których gotuje z pasją i miłością. A prawdziwi smakosze docierają do niej z najdalszych zakątków świata.

Anna Strażyńska - Chef Cook w Tawernie Kapitańskiej w Oławie

Anna Strażyńska - Chef Cook w Tawernie Kapitańskiej w OławieAnna Strażyńska als Chefköchin hat jahrelange Erfahrung bei Filmstars, TV- und Bühnenkünstlern gewonnen. Die Künstler liebten ihre kulinarische Kunst und ermutigten Sie zur Eröffnung des Restaurants, das sie regelmäßig besuchen. Anna Strażyńska als Chefköchin in der Kapitanska-Taverne in Oława, nutzt die besten Produkte - meist aus ihrem eigenen Bauernhof (Gemüse, Kräuter, Honig, Eier und Fisch: Forellen und Stören oder Lamm) in den Mahlzeiten, die sie zubereitet. Bei den Gerichten der Kapitańska Taverne entdecken die Gäste traditionelle Aromen sowie exotische Geschmacke, die von verschiedenen Regionen der Welt reichen und eine harmonische Vermischung schaffen. In ihren kulinarischen Vorschlägen beruht die Köchin auf den Rezepten des ältesten polnischen Kochbuchs von 1682, geschrieben von Stanislaw Czerniecki. Das Bewusstsein für die hochwertigsten Produkte, einschließlich lang reifendes Fleisch, hat eine solide Kundenbasis, für die sie mit Leidenschaft und Liebe kocht. Und echte Gourmets kommen hierher aus den entferntesten Ecken der Welt.

Anna Strażyńska - Chef Cook w Tawernie Kapitańskiej w OławieAnna Strażyńska as a chef she has gained years of experience among film stars, TV and stage artists. The artists loved her culinary art and encouraged the opening of the restaurant where they regularly attend. Anna Strażyńska as Chef Cook in the Kapitanska Tavern in Oława, uses the best products - mostly from her own farm (vegetables, herbs, honey, eggs and fish: trout and sturgeon or lamb) in the food she makes. Its dishes of Kapitańska Tavern guests will discover traditional flavors and more exotic ones, ranging from different regions of the world, creating a harmonious meddle. In the author's proposals, the chef relies on the recipes of the oldest Polish cookbook of 1682, written by Stanislaw Czerniecki. Awareness of the highest quality products, including long-maturing meats, has a solid customer base for which she cooks with passion and love. And real gourmets come to her from the farthest corners of the world.

Anna Strażyńska - Chef Cook w Tawernie Kapitańskiej w OławieAnna Strażyńska come chef nel corso degli anni ha acquisito esperienza tra le stelle del cinema, della televisione e palcoscenico. Gli artisti avevano amato la sua arte culinaria e l’hanno incoraggiata di aperire il suo ristorante che adesso frequentano regolarmente. Anna Strażyńska come Chef Cook in Tawerna Kapitańska in Oława, nei piatti che prepara, utilizza i migliori prodotti originari - in gran parte – dalla propria fattoria (verdure, erbe aromatiche, miele, uova, ed i pesci: storioni e trote ma anche agnello). Nei piatti in Tawerna Kapitańska gli ospiti potranno scoprire i sapori tradizionali e quelli più esotici, provenienti da diverse regioni del mondo, formando una fusione armoniosa. Nelle sue proposte d'autore chef si riferisce al più antico libro di cucina polacca dal 1682 scritto da Stanislaw Czerniecki. La consapevolezza dei prodotti di altissima qualità, tra cui carni di lunga stagionatura le assicura un gruppo di clienti abituali per i quali la Chef, cucina con passione e amore. Dei veri buongustai arrivano da lei dagli angoli più lontani del mondo.

 

szef kuchni Tawerna Kapitańska

Tawerna Kapitańska

600 500 784 / 71 303 82 91

Marina Oława

600 500 196

Statki

600 500 217

lub napisać maila

biuro@tawernakapitanska.pl

Ścinawa Polska 38, 55-200 Oława